<<   >>

18 Қаңтар 2018

«Halyk Finance» АҚ-ың жазбаша ескерту алу туралы

«Halyk Finance» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 88 қаулысымен бекітілген облигациялар ұстаушылар өкілінің өз функциялары мен міндеттерін орындау, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату қағидалары, сондай-ақ эмитент пен облигациялар ұстаушылардың өкілі арасында жасалатын облигациялар ұстаушылардың мүдделерін білдіру туралы шарттың мазмұнына қойылатын талаптар және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне ақпарат ұсыну мерзімдерінің 1-1 тармағының 1 тармақшасын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінен жазбаша ескерту (17.01.2018 ж. №33-7-05/297,  Қоғаммен 18.01.2018ж. алынды) алғаны туралы барлық мүдделі тұлғаларды хабардар етеді. 

<<   >>