<<   >>

15 Ақпан 2018

Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да артық  пайызын құрайтын мөлшердегі қарызды алуы туралы ақпарат (несие желісі ішінде Қоғаммен несиенің бөлігін алу):

1)   акционерлік қоғам органының қарызды алу туралы шешімді қабылдаған күні: Шешім 28.12.2009 ж. «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесімен қабылданған;

2)    акционерлік қоғамның қарызды алу туралы шарттың жасалған күні: 22.02.2010 ж.;

3)  акционерлік қоғам алған қарыздың шартта белгіленген жалпы мөлшері: 25 000 000 000,00 (жиырма бес миллиард) теңге;

4)   акционерлік қоғамның қарызды алу күні және шартта белгіленген сома мөлшерінде қарыз алудың мөлшері: 14.02.2018 ж. 3 000 000 (үш миллион) АҚШ долларлар сомада;

5)     акционерлік қоғам қарызды алу мақсаты: айналым құралдарын қаржыландыру;

1)   акционерлік қоғам алған қарыздың мөлшеріне акционерлік қоғам органының қарызды алу туралы шешімді қабылдаған күні акционерлік қоғамның меншікті капиталының мөлшеріне пайыздық арақатынасы: 5,12 %.

<<   >>