<<   >>

17 Қаңтар 2018

Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да артық  пайызын құрайтын мөлшердегі қарызды алуы туралы ақпарат (несие желісі ішінде Қоғаммен несиенің бөлігін алу):

1)  акционерлік қоғам органының қарызды алу туралы шешімді қабылдаған күні: Шешім 28.12.2009 ж. «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесімен қабылданған;

2)  акционерлік қоғамның қарызды алу туралы шарттың жасалған күні: 22.02.2010 ж.;

3)  акционерлік қоғам алған қарыздың шартта белгіленген жалпы мөлшері: 25 000 000 000,00 (жиырма бес миллиард) теңге;

4)  акционерлік қоғамның қарызды алу күні және шартта белгіленген сома мөлшерінде қарыз алудың мөлшері: 15.11.2017 ж. 180 000 000 (бір жүз сексен миллион) ресей рублі;

5)     акционерлік қоғам қарызды алу мақсаты: айналым құралдарын қаржыландыру;

6)   акционерлік қоғам алған қарыздың мөлшеріне акционерлік қоғам органының қарызды алу туралы шешімді қабылдаған күні акционерлік қоғамның меншікті капиталының мөлшеріне пайыздық арақатынасы: 5,69 %.

<<   >>