<<   >>

20 Желтоқсан 2017

Акционерлік қоғамның бағалы қағаздарды шығаруы туралы ақпарат

«Halyk Finance» Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі  – Қоғам) мүдделі тұлғалардың назарына Қоғамның купондық  облигацияларды,  ҰСН -  KZ2C0M12F715 (ISIN – KZ2C00004182), шығаруы туралы ақпаратты жеткізеді.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі  12.12.2017 жылы Қоғамның  номиналдық құны 1 000 (бір мың) теңге, айналым мерзімі 12 ай  5 000 000  (бес миллион) қамтамасыз етусіз купондық облигациялар шығарылымын тіркеді.

Қоғам Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің купондық облигацияларды мемлекеттік тіркеуді жүргізгені туралы хатын 13.12.2017 жылы  (кір. № 727) алды.

<<   >>