<<   >>

31 Қазан 2017

Акционерлік қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылдаған шешімі туралы ақпарат

1)        акционерлердің жалпы жиналысының өткізілу күні, уақыты және жері – 27 қазан 2017 жылы, Қазақстан Республикасы, А26М3К5, Алматы қ., Аль-Фараби даңғылы, 40 үй мекен-жайында өткен «Қазақстан Халық Банкі» АҚ (одан әрі - Банк) Директорлар кеңесінің сыртқы түрдегі отырысында қабылданған шешім;

2)        Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген сұрақ:

Банк Басқармасының қолдаухатына сәйкес (Банк Басқармасының 2017 жылдың 24 қазандағы сыртқы түрдегі отырысының №890 хаттамасы) «Halyk Finance» АҚ  және  «Altyn Bank» АҚ (Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның ЕБ) арасындағы бағалы қағаздар нарығында ыңтымақтастық туралы келісім-шарт жасасу туралы;

3)        Дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен қабылданған шешім:

«Halyk Finance» АҚ  және  «Altyn Bank» АҚ (Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның ЕБ) арасында бағалы қағаздар нарығында ыңтымақтастық туралы келісім-шарт (одан әрі – Келісім-шарт) осы хаттаманың 7 қосымшасына сәйкес жасалсын.

Дауыс беру қорытындылары: 4 дауыс «ҚОЛДАДЫ»;

Шешім Банктін Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санының қолдардың қарапайым көпшілігімен қабылданды.

4)        Қоғамның шешімі бойынша басқа мәліметтер – Банктің Директорлар кеңесінің шешімі сонымен қатар,  «Altyn Bank» АҚ –ның (Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның ЕБ) және «Halyk Finance» АҚ-ның жалғыз акционерінің шешімі болып табылады.

Банктің Директорлар кеңесі шешімінің 7 қосымшасы - бағалы қағаздар нарығында ыңтымақтастық туралы келісім-шарттың шарттары құпия болып табылады.

<<   >>