<<   >>

24 Қазан 2017

Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да артық  пайызын құрайтын мөлшердегі қарызды алуы туралы ақпарат (несие желісі ішінде Қоғаммен несиенің бөлігін алу):

1)        акционерлік қоғам органының қарызды алу туралы шешімді қабылдаған күні: Шешім 28.12.2009 ж. «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесімен қабылданған;

2)        акционерлік қоғамның қарызды алу туралы шарттың жасалған күні: 22.02.2010 ж.;

3)        акционерлік қоғам алған қарыздың шартта белгіленген жалпы мөлшері: 25 000 000 000,00 (жиырма бес миллиард) теңге;

4)        акционерлік қоғамның қарызды алу күні және шартта белгіленген сома мөлшерінде қарыз алудың мөлшері: 23.10.2017 ж. 1 000 000, 00 (бір миллион) АҚШ долларлар сомада;

5)        акционерлік қоғам қарызды алу мақсаты: айналым құралдарын қаржыландыру;

1)        акционерлік қоғам алған қарыздың мөлшеріне акционерлік қоғам органының қарызды алу туралы шешімді қабылдаған күні акционерлік қоғамның меншікті капиталының мөлшеріне пайыздық арақатынасы: 1,09 %.

<<   >>