<<   >>

06 Қыркүйек 2017

Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да артық  пайызын құрайтын мөлшердегі қарызды алуы туралы ақпарат (несие желісі ішінде Қоғаммен несиенің бөлігін алу):

1)        акционерлік қоғам органының қарызды алу туралы шешімді қабылдаған күні: - Шешім 28.12.2009 ж. «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесімен қабылданған;

2)        акционерлік қоғамның қарызды алу туралы шарттың жасалған күні: - 22.02.2010 ж.;

3)        акционерлік қоғам алған қарыздың шартта белгіленген жалпы мөлшері: - 25 000 000 000,00 теңге;

4)        акционерлік қоғамның қарызды алу күні және шартта белгіленген сома мөлшерінде қарыз алудың мөлшері: - 04.09.2017 ж. 180 000 000, 00 ресей рубльдер сомада;

5)        акционерлік қоғам қарызды алу мақсаты: - айналым құралдарын қаржыландыру;

6)        акционерлік қоғам алған қарыздың мөлшеріне акционерлік қоғам органының қарызды алу туралы шешімді қабылдаған күні акционерлік қоғамның меншікті капиталының мөлшеріне пайыздық арақатынасы: - 6,46 %.

<<   >>