Корпоративтік қаржылар

Корпоративтік Қаржылар Басқармасының кеңес беру қызметінің тізімі келесілерді қамтиды:

  • жергілікті де, сондай-ақ шетелдік компаниялардағы да сатылым мәмілелерін және акцияларды сатып алуды толық талдау және орындау;
  • M&A (әр түрлі активтерді біріктіру және жұту) мәмілелерді егжей-тегжейлі талдау және орындау;
  • корпоративтік қарыздық қайта құрылымдауды қамти отырып, компанияның балансын оңтайландыру және компанияның – Клиенттің жеке капиталына тікелей инвестициялар тарту). Капиталға салатын инвестициялар компанияларға қарыздық жүктемені төмендетуге, өтемпаздықтың ағымдағы дағдарысын өтуге және жаңа сапалы деңгейге шығуға мүмкіндік береді, өйткені алынған пайда, қарызға қызмет ету үшін емес, бизнестің одан әрі дамуына бағытталады;
  • Компанияның – Клиенттің қызметін терең қаржылық талдау;
  • Инвестициялық жоспарлау және егжей-тегжейлі бизнес жоспар жасау;
  • стратегиялық/портфельдік инвесторларды сәйкестендіру және тарту;
  • салықтық оңтайландыру.

Корпоративтік Қаржылар Басқармасы

Телефоны: +7 (727) 357 31 77 (3326)